ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม มีความประสงค์รับครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูดนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียด รายละเอียดการสมัครสอบ